Naon Murwakanti Dina Kawih Pahlawan Toha

Kata ‘Pahlawan Toha’ dijieun ti basa Sunda, kawih pahlawan toha nu parantos ngagambarkeun kasalahan jeung kebesaran manusa jeung masyarakat. Nuju ka kawih nyaéta ngaran ti pahlawan Sunda anu ngaéta Toha. Toha téh pahlawan anu narima kasalahan ti masyarakat, sarta narima kasalahan ti manusa, jeung ngahontal ka masyarakat jeung manusa pikeun ngahontal diri.

Kapan Aya Toha?

Toha diwangun ti panulis, téh pahlawan anu aya jaman maén. Toha kaluar ti raraga jeung pamekar pikeun nyelametkeun masyarakat jeung manusa. Toha dijieun dina taun 1790, sapanjang kasusahkeun politik jeung sosial di Sunda. Toha ngagambarkeun kawruh jeung hirup sosial nu didasarkan kana pamahaman jeung kapercayaan Sunda.

Kumaha Toha?

Toha dijieun pikeun nyelametkeun masyarakat jeung manusa. Toha ngabogaan béda-béda kawruh jeung kapentingan pikeun nyelametkeun masyarakat jeung manusa. Toha ngawula masyarakat jeung manusa pikeun jadi kahirupan kahormatan jeung kahormatan. Toha ogé ngawula manusa pikeun jadi sababaraha sifat anu dianggap salah di masyarakat, kawas salah kawruh jeung salah tindakan.

Naon Murwakanti Dina Kawih?

Murwakanti téh sasatoan anu ngajadikeun manusa jeung masyarakat pikeun ngahontal ka kawih Toha. Salaku hiji pahlawan, Toha ngawula manusa pikeun jadi salah sahiji anu dianggap salah di masyarakat, tapi manusa tiasa ngahontal ka kawih Toha. Murwakanti dijieun pikeun nyemotkeun manusa jeung masyarakat pikeun ngahontal ka kawih Toha.

Kumaha Murwakanti Dina Kawih?

Murwakanti dina kawih Toha bisa dipigawé ku cara anu béda-béda. Murwakanti bisa dipigawé ku cara anu dianggap salah di masyarakat, tapi ngan bisa dipigawé ku cara anu dicinta jeung diterima di masyarakat. Salaku conto, murwakanti bisa dipigawé ku cara nyebarkeun informasi tentang kawih Toha, nyebarkeun informasi tentang pahlawan Sunda, jeung misahkeun sifat-sifat anu dianggap salah di masyarakat.

Kumaha Murwakanti Dina Kawih Bisa Dipigawé?

Murwakanti dina kawih Toha bisa dipigawé ku cara anu béda-béda. Salaku conto, murwakanti bisa dipigawé ku cara nyebarkeun informasi tentang kawih Toha sareng nyebarkeun informasi tentang pahlawan Sunda. Murwakanti ogé bisa dipigawé ku cara nyebarkeun buku jeung téhnik-téhnik anu nuju ka paham jeung pemahaman anu dianggap salah di masyarakat.

Makna Toha

Toha téh pahlawan anu aya jaman maén. Toha ngagambarkeun kawruh jeung hirup sosial nu didasarkan kana pamahaman jeung kapercayaan Sunda. Toha dijieun pikeun nyelametkeun masyarakat jeung manusa, sarta nyebarkeun sababaraha sifat anu dianggap salah di masyarakat, kawas salah kawruh jeung salah tindakan. Murwakanti dina kawih Toha bisa dipigawé ku cara anu béda-béda, kawas nyebarkeun informasi tentang kawih Toha, nyebarkeun informasi tentang pahlawan Sunda, jeung misahkeun sifat-sifat anu dianggap salah di masyarakat.

Kesimpulan

Toha téh pahlawan anu dijieun dina taun 1790 sapanjang kasusahkeun politik jeung sosial di Sunda. Toha ngagambarkeun kawruh jeung hirup sosial nu didasarkan kana pamahaman jeung kapercayaan Sunda. Toha dijieun pikeun nyelametkeun masyarakat jeung manusa, sarta nyebarkeun sababaraha sifat anu dianggap salah di masyarakat. Murwakanti dina kawih Toha bisa dipigawé ku cara anu béda-béda, kawas nyebarkeun informasi tentang kawih Toha, nyebarkeun informasi tentang pahlawan Sunda, jeung misahkeun sifat-sifat anu dianggap salah di masyarakat.