Pahlawan Awehte Ti Tatar Sunda

Kabéh jalma tiasa ngagunakeun pahlawan salaku conto pikeun ngajaga iman jeung dorongan pikeun tindakan positif. Pahlawan panganyarna ti tatar sunda oge geus aya pikeun ngabantu jalma dina kasempetan lianna. Aya banyak pahlawan awehte ti tatar Sunda anu bisa dijieun salaku conto pikeun kabéh. Salah sahiji pahlawan nu panganyarna ti tatar Sunda nyaeta Nyai Roro Kidul.

Nyai Roro Kidul

Nyai Roro Kidul mangrupa pahlawan panganyarna ti tatar Sunda anu kawas ditelungkeun dina wayah sareng jaman. Nyai Roro Kidul dipercaya ku banyak jalma Sunda salaku wanci kayaning dewa. Nyai Roro Kidul ditangtukeun salaku pahlawan nu bisa ngalawan sakali jeung ngabantu jalma Sunda dina rong kasempetan lianna. Nyai Roro Kidul oge dipikahayang salaku wanci anu panglima jeung jalma Sunda.

Jati jeung Saréa Nyai Roro Kidul

Nyai Roro Kidul dipercaya jadi putri dari Ratu Pajajaran. Nyai Roro Kidul dipercaya jadi putri Pajajaran anu miwiti ku ngaran Nyai Rara Santang. Nyai Roro Kidul dipercaya ngancikkeun di sawatara sabudeureun di tatar Sunda. Nyai Roro Kidul dipercaya ngalarap di bebéda lembang di tatar Sunda, kawas di pantai utama, di sawatara pantai di gunung, jeung di sawatara tepas ka lembang. Nyai Roro Kidul dipercaya ngancikkeun di pantai utama jeung di sawatara lembang nu dibarandungan ku gunung.

Pahlawan Awehte Ti Tatar Sunda Sanésna

Salain Nyai Roro Kidul, aya oge banyak pahlawan awehte anu panganyarna ti tatar Sunda salaku conto. Sanesna nyaéta Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng Gribig, jeung Ki Ageng Selarong. Ki Ageng Pandanaran mangrupa pahlawan anu dipercaya ngalawan sakali jeung ngalawan musuh-musuh jeung rusuhan. Ki Ageng Gribig dipercaya jadi wanci anu panglima jeung jalma Sunda. Ki Ageng Selarong dipercaya jadi wanci anu aya pikeun nganyudiang pahlawan-pahlawan anu ngalawan musuh-musuh jeung rusuhan.

Apa Anjeun Bisa Nulungan Ti Pahlawan Awehte Ti Tatar Sunda?

Pahlawan awehte ti tatar Sunda bisa ngasilkeun banyak manfaat pikeun jalma Sunda. Pahlawan awehte ti tatar Sunda bisa ngasilkeun conto positif pikeun jalma Sunda. Jalma Sunda bisa ngagunakeun conto-conto pahlawan Sunda pikeun ngawangun jati dirina, ngahontal teuas, jeung ngawangun iman. Jalma Sunda oge bisa nulungan ti pahlawan awehte ti tatar Sunda pikeun ngalawan sakali jeung ngalawan musuh-musuh jeung rusuhan.

Kumaha Cara Ngahayang Nyai Roro Kidul?

Jalma Sunda bisa ngahayang Nyai Roro Kidul salaku wanci panganyarna ti tatar Sunda. Jalma Sunda bisa ngahayang Nyai Roro Kidul ku nyebutkeun ngaranna, ngalantaran saru-saru, nganyudiang gambar Nyai Roro Kidul, jeung ngabacutkeun wayah Nyai Roro Kidul. Jalma Sunda oge bisa ngalantaran potongan-potongan pikeun nyebutkeun Nyai Roro Kidul, salaku conto nu nyebutkeun “Kang Nyai Roro Kidul”.

Kesimpulan:

Kabéh jalma tiasa ngagunakeun pahlawan awehte ti tatar Sunda salaku conto pikeun ngawangun iman jeung dorongan pikeun tindakan positif. Salah sahiji pahlawan nu panganyarna ti tatar Sunda nyaeta Nyai Roro Kidul anu dipikahayang salaku wanci anu panglima jeung jalma Sunda. Banyak pahlawan awehte ti tatar Sunda sanésna nyaéta Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng Gribig, jeung Ki Ageng Selarong. Jalma Sunda bisa nulungan ti pahlawan awehte ti tatar Sunda pikeun ngalawan sakali jeung ngalawan musuh-musuh jeung rusuhan jeung juga ngahayang Nyai Roro Kidul salaku wanci panganyarna ti tatar Sunda.