Pahlawan di Tatar Sunda

Tatar Sunda nyaeta hiji budaya nu aya di Jawa Barat. Budaya ieu boga pahlawan anu bisa dipakeun pikeun nyebutkeun nasionalisme Jawa Barat. Kebanyakan pahlawan di Tatar Sunda boga tujuan pikeun ngabantu urang Jawa Barat, salaku simbol pemberontakan jeung kabudayan. Kini, maranehna masih diinget jeung dipuji ku urang Jawa Barat.

Kabudayan Tatar Sunda geus aya lama sanggeus abad ka 16. Tatar ieu dipaké pikeun nyebutkeun keur budaya Jawa Barat. Naon waé yén pahlawan di Tatar Sunda nyaéta? Maranéhna nyaéta pahlawan anu dipuji jeung dianggap pahlawan dina budaya Tatar Sunda.

Siapa Pahlawan di Tatar Sunda?

Pahlawan di Tatar Sunda bisa dibedakkeun kana dua macam. Pertama, maranéhna nyaéta pahlawan nu kawas dina kabudayan Jawa Barat. Maranéhna bisa jadi pahlawan dina babaraha asal, bisa jadi pahlawan nasional, atawa bisa jadi pahlawan lokal. Kedua, maranéhna nyaéta pahlawan nu téh dianggap pahlawan leuwih ti babaraha lokal. Maranéhna nyaéta pahlawan nu dipuji jeung dianggap pahlawan dina kabudayan Tatar Sunda.

Salah sahiji pahlawan nu dipuji di Tatar Sunda nyaéta Pangeran Antasari. Pangeran Antasari nyaéta salah sahiji pahlawan nu keur ngabantu Kabudayan Jawa Barat. Ieu pahlawan kawas dina babaraha asal, jeung dipuji salaku simbol pemberontakan jeung kabudayan. Pangeran Antasari dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda.

Pahlawan Lain di Tatar Sunda

Pahlawan di Tatar Sunda bisa jadi pahlawan lokal, nasional atawa bahkan internasional. Contona, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro nyaéta pahlawan lokal Jawa Barat. Ieu pahlawan dipuji salaku simbol nasionalisme jeung perjuangan pikeun ngabantu urang Jawa Barat. Pangeran Diponegoro dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda.

Pahlawan lain di Tatar Sunda nyaéta Gusti Parahyangan. Ieu pahlawan dipuji salaku simbol nasionalisme jeung kabudayan Jawa Barat. Gusti Parahyangan dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda jeung dipuji ku urang Jawa Barat salaku simbol nasionalisme jeung kabudayan.

Kahiji kali, Gusti Parahyangan diinget salaku pahlawan di Tatar Sunda nalika dia ngawulangkeun perjuangan pikeun ngabantu urang Jawa Barat. Ieu pahlawan kawas dina babaraha asal jeung dipuji salaku simbol pemberontakan jeung kabudayan.

Sikap Terpuji Pahlawan di Tatar Sunda

Pahlawan di Tatar Sunda boga sikap nu bisa dipakeun salaku conto. Pertama, maranehna boga sikap sabar sareng pemberontakan. Maranehna ngabantu urang Jawa Barat, tapi ulah nyebutkeun pemberontakan. Kedua, maranehna boga sikap cinta damai. Maranehna teu nyebutkeun perang, tapi nyebutkeun pemberontakan teu ngarugikeun perang.

Ketiga, maranehna boga sikap jujur. Maranehna ngaku salaku pahlawan, tapi ulah nyebutkeun jujur. Maranehna ulah nyebutkeun kasempetan atawa kamungkinan. Maranehna teu nyebutkeun apa nu bisa jadi teu penting. Maranehna boga sikap jujur jeung sabar sareng pemberontakan.

Pahlawan di Tatar Sunda, Simbol Nasionalisme

Pahlawan di Tatar Sunda téh dianggap simbol nasionalisme jeung perjuangan pikeun ngabantu urang Jawa Barat. Maranehna dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda jeung dipuji ku urang Jawa Barat salaku simbol nasionalisme. Maranehna téh dipuji jeung dianggap pahlawan dina kabudayan Tatar Sunda.

Maranehna boga tujuan pikeun ngabantu urang Jawa Barat, saperti nyebutkeun kabudayan jeung nasionalisme. Maranehna boga sikap terpuji anu bisa dipakeun salaku conto. Maranehna téh dipuji jeung dianggap pahlawan dina kabudayan Tatar Sunda, jeung dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda.

Simpulan

Pahlawan di Tatar Sunda téh dianggap sabenerna pahlawan di Tatar Sunda jeung dipuji ku urang Jawa Barat salaku simbol nasionalisme jeung kabudayan. Maranehna boga tujuan pikeun ngabantu urang Jawa Barat, saperti nyebutkeun kabudayan jeung nasionalisme. Maranehna boga sikap terpuji anu bisa dipakeun salaku conto. Pahlawan di Tatar Sunda nyaéta simbol nasionalisme jeung perjuangan pikeun ngabantu urang Jawa Barat.